Tento článek je věnován chovu sladkovodních krevetek rodu Neocaridina a Macrobrachium. Všechny zde popisované informace jsou čerpány z mých vlastních zkušenností. Když něco u mě skvěle funguje, neznamená to, že to tak musí fungovat vždy a všude.

bloody mary
Macrobrachium Asperulum
Neocaridina White Pearl

Obecné info

Všechny mnou nabízené druhy krevetek jsou nenáročné na chov. Voda se jim nemusí nijak upravovat. Pouze teplota vody nad 28 °C může být pro krevetky nebezpečná.

Krevetky Neocaridina i Macrobrachium jsou vhodné pro začátečníky, přesto před založením akvária (krevetária) vřele doporučuji nastudovat si základy o akvaristice a  sladkovodních krevetkách, což by mělo eliminovat časté začátečnické chyby.

Intenzita zbarvení se u většiny krevetek Neocaridina zvyšuje s jejich velikostí a stářím.

Při zvýšeném stresu krevetky často blednou, proto při přepravě v akvarijních pytlích jsou často skutečně méně intnzivně zbarvené, než při klidovém stavu. Již po pár hodinách po vypuštění do nového akvária může být vidět jejich pokles stresu a zlepšení barvy.

Nádrž pro krevetky (krevetárium)

Před tím, než se do akvária vypustí krevetky, je nutné, aby byla nádrž řádně “zajetá”. Obvykle trvá minimálně jeden měsíc, než se ustálí parametry vody a dostatečně se namnoží nitrifikační bakterie, které napomáhají odbourádat výkaly krevetek či zbytky potravy a následné látky, které z nich vznikají.

Velikost nádrže

Velikost akvária pro krevetky může být všelijakých rozměrů. Přesto doporučuji volit nádrže od 25 litrů. Akvária o menších objemech jsou více náchylná na jakékoliv výkyvy hodnot vody. Krevetkám je zbytečné pořizovat vysokou nádrž, hlavním rozměrem by měla být plocha dna, po krerém se krevetky převážně pohybují.

Samozřejmě čím větší nádrž zvolíme, tím snadnější bude údržba. Osobně chovám většinu krevetek rodu Neocaridina v akváriích kolem 30 – 100 litrů.

Pro krevetky rodu Macrobrachium doporučuji nádrže od 50 litrů.

Vybavení nádrže

Dno

Na dno můžeme volit z celé řady substrátů či materiálů. Obecně mohu ke světlejším varietám Neocaridin (Yellow Neon Strip, Orange, Red Cherry) doporučit tmavé dno. Ať už černý písek či štěrk, tak i celou řadu tmavých substrátů různých výrobců. Naopak k tmavě zbarveným krevetkám (Blue Dream, Black Choco) bych doporučil dno světlé.

Vrstvu dna volíme dle zvolených rostlin. Pokud se rozhodneme jen pro mechy a plovoucí rostliny, není nutné dávat vrstvu nikterak vysokou. Pokud zvolíme běžné rostliny, je potřeba dát takovou vrstvu, aby se rostliny byly schopny udržet v “zemi”.

Rostliny

Ke krevetkám jsou vhodné všechny druhy rostlin, ale přeci jen bych doporučil vodní mechy, například Stringy Moss. Dále jsou vhodné různé plovoucí rostliny, ať už okřehek, růžkatec, či jiné. Dále jsou vhodné všelijaké jemnolisté rychlorostoucí rostliny. Krásnou  a efektivní rostlinou a zároveň dekorací jsou řasokoule, které lze zakoupit v rozličných velikostech.

Platí však jednoduché pravidlo, čím více rostlin v akváriu bude, tím lépe. Rostliny odbourávají (spotřebovávají) různé pro krevetky škodlivé látky.

Filtr

Filtr je takřka nutný. Osobně ve všech nádržích používám jemný molitanový filtr poháněný na vzduchovací motorek (kompresor). U krevetek je nutné, aby byl skutečně jemný. Pokud by byl molitan s hrubší jemností, hrozí, že se čerstvě narozené krevetky (cca 1 mm) budou dostávat dovnitř filtru, ale už z něj nenajdou cestu ven.

Lze využí i filtry s vlastním pohonem (hřídelka uvnitř filtru), avšak je nutné dbát na to, aby nebyla žádná možnost k nasátí krevetek.

Osvětlení

Osvětlení je důležité jak pro rostliny, tak pro krevetky. Pro krevetky zejména proto, že díky světlu se tvoří různé řasy na všem v akváriu, kterými se krevetky živí. Mechům i jiným rostlinám se bez osvětlení moc nedaří a spíše strádají.

Ostatí výbava akvária

Ke krevetkám není nutné pořizovat topítko, zvládají lépe nižší teploty, než vysoké. Kritických je 28°C, což pro krevetky rodu Neocaridina může znamenat smrt.

Stejně tak není nutné přidávat samostatné vzduchování. Většina filtrů ho má již v sobě a pokud nádrž dobře funguje a je dostatečně zarostlá, kyslíku pro krevetky bude dostatek.

Do nádrže ke krevetkám je vhodné dát olšové šištičky, usušené listy stromů (moruše, banánu, dubu, buku, olše, ořešáku, mandlovníku atd.). V poslední době se stává moderním doplňkem Cholla wood, což jsou uschlé kousky kaktusu Cholla.

Nedoporučuji do akvária umísťovat jakékoli předměty, které by mohly do vody vylučovat nechtěnné látky a tím ji negativně ovlivňovat.

Výběr krevetek

Neocaridina

Krevetky jsou společenští tvorové, proto doporučuji osídlovat akvárium minimálně 10 krevetkami. Jelikož se krevetky rády schovávají, doporučuji pořídit 1 krevetku na 1 litr nádrže, v takovém případě Vám budou dělat radost hned od začátku.

Maximální množství krevetek v akváriu nemá takřka žádný limit, i v 25 litrovém akváriu může bez problému žít i přes 100 krevetek.

Mít u krevetek rybyčky nedoporučuji. I nejmenší mírumilovné druhy si sem tam mohou malou krevetku splést s potravou a sníst jí.

Macrobrachium

Jelikož se krevetky Macrobrachium dayanum dorůstají 9 cm a Macrobrachium Asperulum až 12 cm doporučuji osídlit akvárium 1 krevetkou na 5-10 litrů vody.

Strava krevetek

Krevetky jsou všežravci, lze je krmit skutečně širkovým spektrem krmiv a to od všelijakých komerčních krmiv ať už pro krevetky, nebo pro akvarijní rybky, až po různé přírodní produkty, které si můžete sami nasbírat nebo vypěstovat, případně i koupit.

Z přírodních krmiv bych vypíchnul následující:
Usušené nebo spařené kopřivy
Usušenou dýni hokaido
Domácí okurku či cuketu
Usušené listy různých stromů, například banánu, dubu, buku, olše, ořešáku, moruše, mandlovníku a dalších

Důležité je, aby strava byla co možná nejpestřejší. To znamená mít několik krmiv, která různě střídat. Čím víde druhů krmiva, tím lépe pro krevetky. Usušené listy mají tu výhodu, že ve vodě vydrží od několika dnů až po měsíc a krevetky ho tak mohou průběžně spásat.

Rozmnožování krevetek

Odchov krevetek Neocaridina i Macrobrachium nebývá problémový. Při dodržení výše popsaných zásad se jedná o plně automatickou věc. Mladé krevetky mohou naprosto bez problému vyrůstat v jednom akváriu s dospělými krevetkami. Ani u dlouhoramenných krevetek Macrobrachium nepozoruji žádnou agresi vůči jejich potomkům. 

Všechny barevné variety krevetek Neocaridiny se mohou mezi sebou křížit. Což má negativní dopad na barvu jejich potomstva, dochází ke ztrátě barevné kvality a krevetky narozené skřížením jiných barevných variet bývají bez pigmentu, nebo lehce do hněda.

Samička krevetek Neocaridina nosí obvykle kolem 30 vajíček a po 20 až 30 dnech se líhnou malé krevetky.

Samička Macrobrachium nosí i přes 100 vajíček a po 30 až 50 dnech se líhnou malé krevetky.

Závěrem

Doufám, že Vám tento článěk  nastínil základní informace k chovu sladkovodních krevetek. Nadále se budu snažit tento článek doplňovat a vylepšovat.

Krásný den všem přeje

Váš Michal